Gastronominen silta maailmalle – elintarvikeyritysten yhteistyön avaus

Kuva: Marc Sabat

Gastronominen silta maailmalle - elintarvikeyritysten yhteistyön avaus yritysryhmähankkeen taustalla on neljän pohjoissavolaisen elintarvikeyrityksen yhteinen tarve vahvistaa yhteistyötä sekä kansainvälistä osaamista. Yritykset suosivat tuotteissaan paikallisia raaka-aineita ja näkevät tämän yhteisessä toiminnassa erityisvahvuutena. Yrityksillä on tarve yhdistää voimavarat ja kokeilla kokonaan uudenlaista lähestymistapaa suuriin, kansainvälisessä ympäristössä toimiviin kohteisiin.

Yritykset kehittävät hankkeessa kansainvälistä osaamistaan, yhteistyötä toisten kansainvälistyvien pienyritysten kanssa ja luovat kontakteja oman liiketoiminnan tueksi. Yritysryhmähankkeessa pilotoidaan uudenlaisia toimintamalleja, tehdään yhteismarkkinoinnin kehittämistoimia ja kokeillaan erilaisia menekinedistämistoimia.

Päämääränä yrityksillä on toimia paitsi oman toimintansa edustajina, myös Kuopion alueen ja Pohjois-Savon European Region of Gastronomy (ERG) -verkoston edustajina. Hankkeen pilotointikohteiksi on valittu Viking Line, Finnair ja lentokenttätoimijat sekä Japani. Yrityksillä ei ole ollut näihin kohteisiin yhteisiä vakiintuneita toimintatapoja.

Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat Liepuskan herkku Oy, Lignell & Piispanen Oy, RPS Brewing Oy ja Kala-Lappi Oy.

Hankkeen toteutusaika on 01.03.2019 - 30.09.2021.

Hankepäällikkönä toimii Taina Laitinen, taina.laitinen@maajakotitalousnaiset.fi, 044 430 9922

 


Jaa

Hanketoimijat

Palvelut