Yhteistyökumppanit ja jäsenyydet

Teemme yhteistyötä yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa erilaisten hankkeiden ja kampanjoiden parissa.

Esimerkkejä vuoden 2017 valtakunnallisista yhteistyökumppaneista on listattu alle. Näiden lisäksi piirikeskuksemme tekevät yhteistyötä monien alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Teemme yhteistyötä mm. näiden organisaatioiden kanssa

Aitoja makuja -verkosto, Osta tilalta -päivä
Fingrid, voimajohtoalueiden maisemanhoito
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pure peruna -hanke
Elo-säätiö, Syödään yhdessä -ilmiö
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, elintarvikeviennin edistäminen
Ikäinstituutti
Kirkkohallitus, Yhteinen keittiö -hanke. Kirkon koordinoimassa hankkeessa on mukana paikallisina tahoina seurakuntia, kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia ja yhdistyksiä sekä valtakunnallisia toimijoita kuten Ehyt ry, Marttaliitto, Helsingin Diakonissalaitos ja Maa- ja kotitalousnaiset.
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, naisyrittäjyyden edistäminen
Lahden ammattikorkeakoulu, maaseutumatkailun kehittäminen
Laihian Mallas ja Kymppi-Maukkaat, Mämmien (ja ämmien) yö 6.4.
Luonnonvarakeskus Luke
FutureCrops -hanke
Arktisuus ruokaketjun kilpailukykynä -hanke
Lomalaidun, maaseutumatkailun kehittäminen
Maa- ja metsätalousministeriö, rahoittaja Pure peruna -hanke
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, Osta tilalta -päivä, kekrijuhlat
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistäminen
Marttaliitto, Yhteinen keittiö -hanke
Marthaförbundet, Osta tilalta -päivä
Myllyn Paras, Parasta arjessa -ruokakurssit tuetun asumisen piirissä oleville nuorille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Plastex, Maistuva maaseutu -kampanja (linkki)
ProAgria Keskusten liitto ja keskukset
Ruokatieto Yhdistys ry
Suomen Merimieskirkko, elintarvikeviennin edistäminen
Suomen Yrittäjänaiset, naisyrittäjyyden edistäminen
Työ- ja elinkeinoministeriö, maahanmuuttajien kotoutumishanke
Valo 24h, Superruokaa suomesta -ruokakurssit
Ympäristöministeriö
4H, Osta tilalta -päivä

Olemme jäseninä mm.

The Associated Country Women of the World ACWW
Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahasto
Gerontologinen ravitsemus Gery ry
Green Care Finland ry
Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunta
Kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunta
Maaseudun tukihenkilöverkko
Maito ja terveys ry
Maitohygienialiitto
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitea
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry
Museovirasto, muinaisjäännösten hoidon asiantuntijarinki
Naisten valmiusliitto
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Palvelualojen työnantajat Palta ry
Perinne-Elo (perinnemaisematyöryhmä)
ProAgria Keskusten Liitto
Soste, Suomen sosiaali ja terveys ry
Työtehoseuran valtuuskunta
Walter Ehrströmin säätiö
 

Jaa