Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnainen ja vuoden maisemateko

Pohjois-Savon vuoden maa- ja kotitalousnainen on Pirjo Lind Kiuruvedeltä.

Vuoden maisematekona palkittiin Eija ja Pekka Tenhunen Maaningalta aitan peruskorjauksesta. Maisematekokilpailuun osallistuivat myös Maaningan Kinnulanlahden Tarmo ry ja Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys ry.

Pohjois-Savon Vuoden maisemateko tunnustus myönnettiin Maaningan Leppälahden kylällä sijaitsevalle Pekka ja Eija Tenhusen sukutilalle. Tenhuset ovat peruskorjanneet maatilan yli 100 vuotta vanhan, pääosin hirsirunkoisen, kaksikerroksisen, 10 huonetta käsittävän aittarakennuksen. Aittarakennus on koottu kahdesta 1800-luvun kaksoisaitasta, jotka on siirretty yhtenäiseksi rakennukseksi pihapiirin toiselta puolelta 1920-luvulla. Nykyinen aitan sijainti on näkyvällä paikalla kylätien varressa, päivitysinventoinnin perusteella valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Aitan alakerrassa on mm. jyvä- ja vaateaitat sekä yläkerrassa on nukkuma-aittoja. Toimivat lukot ovat paikallisen sepän tekemiä ja peltikaton alla on pärekatto. Kunnostustöiden yhteydessä Tenhuset ovat myös tallentaneet maatilan taloustöihin ja maidonkäsittelyyn liittyvää esineistöä. Kokonaistyö toteutettiin vuosina 2016-2018. Apujoukoissa ovat olleet hirsirakennuksen ammattilainen ja apumies sekä maalaamassa ja kannustusjoukoissa naapurit. Punamullan tilan omistaja keitti itse. Teko on vaatinut perheeltä pitkäjänteisyyttä ja osaamista sekä talkootunteja on kertynyt runsaasti.     

Kokonaisuudessaan teko tukee vahvasti maisemateon Laita hyvä kiertämään -teemaa. Teko sisältää runsaasti paikallishistoriaa, kulttuuriperinnettä, tarinoita ja muistoja. Aitta on korjattu taidolla perinnehirsirakentajaa hyödyntäen. Vanha, arvokas rakennus pelastettiin seuraaville sukupolville. Aittaan aikoinaan laitetut vanhat materiaalit mm. savupirtin hirret, ikkunaluukut ja hyllyt on jätetty kunnostustöiltä rauhaan. Vanhojen, tämän paikan työvälineiden tallennus kertoo jälkipolvillekin perinteisistä työmenetelmistä ja materiaaleista. Korjausurakan jälkeen Tenhuset järjestivät kyläjuhlan kesällä 2018.

Maakunnallisen voittajan valitsi raati, johon tänä vuonna kuuluivat kulttuuriympäristöasiantuntija Tapio Laaksonen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, metsänhoitaja Tauno Partanen Hyvölän metsäsäätiöstä sekä Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisista puheenjohtaja Teija Korhonen ja maisemasuunnittelun asiantuntija Sinikka Jokela.  

Pohjois-Savossa muita arvokkaita maisematekoja olivat Kinnulanlahden Tarmo ry:n Maaningan Sinikiven rannan, kyläläisten yhteisen kokoontumispaikan kehittäminen ja rakentaminen sekä Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys ry:n rakentama Silmäsuon luontopolku, jonka varrelle on rakennettu pitkospuut ja havaintolava.      

Jaa