Kainuun sienisyksy

Herkkutattiasetelma Suovaaran sienitapahtumassa

Kainuun sienisyksy -tapahtuman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää sienitietoa ja sienestysperinnettä Kainuussa järjestämällä koulutuksia, sieninäyttelyitä ja sieniretkiä, kasvattaa tietämystä kainuulaisen sieniperinteen erityispiirteistä ja lisätä verkostoitumista sienialan toimijoiden välillä.

Kainuussa on pitkä sienestysperinne, mutta sienitaidot eivät välttämättä siirry uusille sukupolville: valtaosa aktiivisista sienestäjistä oli Arktiset Aromit ry:n vuonna 2011 tuottaman selvityksen mukaan 45-64-vuotiaita. Kainuussa myös aktiivista sieniseuratoimintaa on ollut viime vuosina vähemmän kuin monissa muissa maakunnissa. Maa- ja kotitalousnaisten järjestämissä sienineuvontatapahtumissa on noussut esille vahva kiinnostus sienituntemuksen lisäämiseen ja sienten hyödyntämiseen liittyvään tiedotukseen ja koulutukseen, jota ei kuitenkaan ole ollut Kainuussa tarjolla kysyntää vastaavasti. Kainuun sienisyksy -tapahtumat pyrkivät vastaamaan tähän kysyntään. Tapahtumia järjestetään hajautetusti eri paikkakunnilla ja osin verkossa, jotta osallistuminen on mahdollista koronasta huolimatta.

Sienituntemukseen keskittyvien koulutusten lisäksi tapahtuman puitteissa järjestetään sieniruokakursseja ja sienten eri hyödyntämistapoihin, kuten sienivärjäykseen ja sienten kotiviljelyyn liittyvää tiedotusta ja käytännön työpajoja. Tapahtumia järjestetään useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa: mm. Ensilän palstaviljelijät, Kaukametsän opisto, Tipasojan kyläyhdistys, Variskankaan Martat ja Sotkamon Martat.

Hankkeessa on jo järjestetty mm. sieniviljelytyöpaja Kajaanissa ja sieninäyttely ja -kävely Suovaaralla. Tulevista tapahtumista saat tietoa täältä tai Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Facebook-sivulta. Tervetuloa!

Sieniviljelytyöpaja tuotti maukasta osterivinokassatoa noin kuuden viikon kuluttua sienipedin rakentamisesta. Viileässä osterivinokkaista tulee tummempia kuin sisäviljelmässä.


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat