Kulttuurimaisemasta liiketoimintaa – uusia palveluja ja elinvoimaa -hanke

Kulttuurimaisemasta liiketoimintaa – uusia palveluja ja elinvoimaa -hanke 

1.8.2017 – 30.9.2020, hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 31.3.2021 saakka.

Hankkeen tavoitteena on

·         edistää Pohjois-Savossa kulttuuriympäristöön ja –maisemaan liittyvää yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa sekä maaseudun yhteisöllisyyttä

Hankkeen alatavoitteina ovat

·         yritysten mukaan kohdentuvien, paikallisten, matkailua tukevien kulttuurimaisema- ja luontoarvojen kartoittaminen

·         potentiaalisten yritysten aktivointi ja ohjaaminen yrityskohtaisille kehityspoluille

·         matkailua tukevien maisemayritystuotteiden alustava lyhytkestoinen arviointi

·         maisemaan ja ympäristöön liittyvien maaseudulla palveluja tuottavien yritysten verkoston luominen

Hankkeen toimenpiteet ovat

·         yritysten kartoitus, joilla on potentiaalia kulttuurimaisema- ja luontoarvojen hyödyntämisessä

·         yritysten aktivointi tiedottamalla ja kartoittamalla liiketoimintamahdollisuuksia

·         aktivoituneiden yritysten kokoaminen verkostoksi

·         alustava tuotteiden kehittäminen lyhytkestoisten arviointien kautta yritysverkostossa

·         yritysten ohjaaminen tuote- ja yrityskehityksen jatkopoluille

·         hankkeen koordinointi ja johtaminen

Hankkeen tuloksena

·         saadaan uusia mahdollisuuksia kulttuuriympäristö- ja maisemayrittäjyydelle Pohjois-Savossa

·         kooste maakunnan maisema- ja luontoarvoista tukemaan maakunnan matkailua ja tarjoamaan lähtökohtia uusien kulttuuriympäristö- ja luontomatkailutuotteiden kehittämiselle

·         yritysten ja toimijoiden verkosto

 

Kulttuurimaisemasta liiketoimintaa – uusia palveluja ja elinvoimaa - hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-Savo ry. Hanke saa rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta ja hankkeen päärahoittajana on Pohjois-Savon ELY- keskus.

Lisätietoja: Maisemasuunnittelun asiantuntija Sinikka Jokela puh. 0400 571 643, sinikka.jokela@maajakotitalousnaiset.fi


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat