Marjataito 2 -hanke

Marjataito 2 -hanke 

Hankkeen tavoitteena on käynnistää ja tukea tukkumarkkinoille ja elintarviketeollisuuteen suuntautuvaa mansikan ja herukoiden tuotantoa Kainuussa ja Pielisen-Karjalassa. 

Marjataito 2 -hanke antaa tukea aloittaville ja laajentaville marjanviljelijöille 
Marjataito 2 -hankkeessa annetaan asiantuntija-apua teollisuusmarjojen viljelyn aloittajille ja laajentajille, mutta hankkeen toimenpiteistä hyötyvät myös tuoremyyntiin marjoja tuottavat maatilat. 

Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
Viljelijöiden, jatkojalostajien ja tukkuostajien saattaminen yhteen.
* Marjanviljelyn aloittaminen uutena yrittäjänä.
* Viljelijöiden kaupallisen osaamisen parantaminen.
* Marjanviljelyn kannattavuuden parantaminen talouslaskelmien ja malliesimerkkien avulla.
* Sopimuskumppanuuden syventäminen tuottajan ja ostajan välillä sekä marjatilojen välisen yhteistyön mallit.
* Pellon käytön ja tuotannon optimointi tuotantosuunnan muutoksessa; siirtyminen asteittain marjanviljelijäksi ja kassavirran riittävyys siirtymävaiheessa
* Pienryhmätoiminta
* Marjanviljelyn tulevaisuustutkimus
* Kotimaan ja ulkomaan opintomatkat 

Marjanviljelijän tukihanke toiminta-aika 1.3.2018-31.5.2020

Lisätiedot: Päivi Turunen p. 040 301 2452
 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat