ProYritys

Pohjois-Savossa on alkanut ProYritys-hanke, jonka päätavoitteena on maaseudun yritystoiminnan lisääminen ja vahvistaminen yritysryhmähankkeiden avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun liiketoiminnallisia innovaatioita ja lisätä maaseudun yritysten kannattavuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun mikroyritykset sekä maataloudesta muille toimialoille laajentavat yritykset Pohjois-Savossa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 – 31.10. 2020.

ProYritys-hanke sparraa kun tarvitset

• uusia yhteistyöverkostoja

• yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa

• liiketoiminnan ja kilpailukyvyn edistämistä

• uusien liiketoimintamallien vahvistamista

• uusia maaseudun innovaatioita sekä lisätä yritysten osaamista ja eri toimialojen välistä yhteistyötä 

 

Yritysryhmähanke - yhdessä pidemmälle

  • yritykset kehittävät yhdessä toimintaansa
  • mukana 3-10 yritystä
  • tuen määrä 75 %
  • voidaan toteuttaa sekä yhteisiä, että yrityskohtaisia toimenpiteitä esim. kouluttautumista, tuotannollista yhteistyötä, tuotanto- ja toimitusketjujen muodostamista, kokeiluja, kehitystyötä jne.
  • hankkeella on aina ulkopuolinen hallinnoija, joka voi olla kehittämisyhtiö, oppilaitos, neuvontajärjestö tai muu vastaava yhteisö
  • tuki kohdennetaan de minimis –tueksi
  • yritykset tekevät sisällön
  • hallinnoija huolehtii kokonaisuudesta, hoitaa kirjanpidon ja talousasiat

 


Jaa

Hanketoimijat

Palvelut