Hyppää hyvän kierteeseen - vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia

Maa- ja kotitalousnaisten teema 2018 - 2019

Kulutamme enemmän kuin mihin maapallomme luonnonvarat ja muut resurssit riittävät tai mitä ne kestävät. Kehityssuunnan muuttamiseksi arkipäivän tärkeitä sanoja ja toimia ovat älä heitä hukkaan, säästä, lainaa, vähennä, lajittele, kierrätä ja käytä uudelleen. Voimme myös puhua laaja-alaisemmin kestävästä kehityksestä, jakamistaloudesta, resurssiviisaudesta ja kiertotaloudesta.

Ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan kestäviä päätöksiä ja arjen valintoja sekä luonnon kantokykyä kunnioittavia elämäntapoja. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi ruokahävikin vähentäminen, jätteiden lajittelu, luonnon siisteydestä  ja monimuotoisuudesta huolehtiminen, vesien ja maavarojen järkevä käyttö sekä energian säästäminen.

Näiden tärkeiden asioiden puolesta maa- ja kotitalousnaiset olemme puhuneet jo vuosikymmeniä. Ja sitä työtä me haluamme jatkaa edelleen. Tästä syystä Maa- ja kotitalousnaisten teema vuosille 2018–2019 on

Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia

 

Hukka ruotuun, katse vesistöihin -hanke 2017 - 2019

Hyppää hyvän kierteeseen - vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia -teemaa on toteutettu myös Maa- ja kotitalousnaisten ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Vesistökunnostusverkoston yhteisen Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -hankkeen  rahoituksella. Hankkeen päätavoitteena on tuoda kuluttajille tietoa mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristön, erityisesti vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan sekä edistää ravinteiden kierrätystä.

Vesistöjen ääressä kannustettu eri toimijoita ja kuntalaisia ajattelemaan omien toimien vaikutuksia ympäristöön sekä ryhtymään toimenpiteisiin vesistöjen hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisää tietoa ruokahukasta ja sen vaikutuksesta vesistöihin, ruokavalintojen vaikutuksesta vesistöjen ja ympäristön hyvinvointiin ja sekä siitä, miten voit itse vaikuttaa veistöjen kuntoon saat osallistumalla webinaareihin.

 

Hukkaruokapöydät havahduttavat

Maa- ja kotitalousnaiset olemme kuluneena vuonna näkyvästi kampanjoineet ruokahävikin vähentämiseksi eri puolella Suomea. Piirikeskukset toimihenkilöineen ja yhdistykset jäsenineen ovat ansiokkaasti haastaneet kuluttajia vähentämään ruokahävikkiä toteuttamalla hukkaruokapöytiä kaupoissa, kirjastoissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Pöytien ympärille pysähtyneiden kuluttajien kanssa on keskusteltu syömäkelpoisen ruokahävikin määrästä, hävikin seurauksista ja annettu neuvoja ruokahävikin vähentämiseksi. Silmäys pöytään on konkreettisesti havahduttanut tuhansia kuluttajia pohtimaan omaa ruokakäyttäytymistään.

 

Tule mukaan Hukantorjuntapartioon!

Harmittaako sinuakin ruuan tuhlaaminen? Ruokahävikki kuormittaa ympäristöä ja on turhaan tehtyä työtä.  Nyt jokaisella on mahdollisuus pienin teoin osallistua ruokahävikin vähentämiseen ja välittää viestiä eteenpäin.Valitse allaolevista itsellesi sopivat hukantorjuntateot ja jaa viestiä - laitetaan yhdessä ruokahukka ruotuun! Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella.

 

Osallistu Maa- ja kotitalousnaisten ruokakurssille

Kaikilla kursseillamme kiinnitetään hankkeen aikana erityistä huomiota ruokahävikin vähentämiseen ja kestäviin ruokavalintoihin.

 

Vuoden 2019 suunnitelmia

Jatkamme työtämme ensi vuonna Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia -teeman puitteissa. Toistamme Naisvoimaa-viikolla hukkaruokapöytätempauksemme, lumien sulettua on suunnitelmisssa  järjestää roskareippailuja tienvarsien ja yhteisten alueiden siivoamiseksi ja kannustamme laajaan yhteistyöhön vieraslajien torjumiseksi. Jätelaitosten kanssa on suunnitteilla materiaalien kierrättämiseen ja lajitteluun liittyvää yhteistyötä. Pitkin vuotta kokkaamme kestävästi. Nämä muutamia esimerkkejä tulevasta toiminnasta. Olettehan joukolla mukana tekemässä vastuullisia tekoja ja kestäviä valintoja?

Jaa