Kotivara ja varautuminen häiriötilanteissa

www.spek.fi/kotivara
2016
Vuonna 2016 nostetettiin järjestössämme kotitalouksien omatoimisen varautumisen asiat esille. Aihe on pysyvästi ajankohtainen ja kannustamme jatkuvasti ihmisiä kiinnittämään huomiota siihen, miten poikkeustilanteen sattuessa ennakkoon varautuminen helpottaa toimintaa ja voi pienentää vahinkoja. Osallistumalla varautumiseen liittyvään koulutukseen ja välittämällä tietoa eteenpäin voit helpottaa myös läheistesi elämää poikkevissa tilanteissa.
 

Kotivara ja varautuminen -esitys yhdistysten käyttöön

 
Miten varaudut jos sähköt eivät toimi ja kaupasta ei saakaan ruokaa?  Tästä löytyy varautumiseen ja kotivaraan liittyvä Power point -esitys pdf-muodossa. Se sopii hyvin esimerkiksi piirikeskuksen asiantuntijan pitämäksi kokousesitelmäksi tai materiaaliksi yhdistyksen kokoontumisen. Materiaaliksi voi tilata Kotivara-esitetä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK). Esite on maksuton kun mainitsee järjestömme.

 

Maa- ja kotitalousnaiset muonittajina

Maa- ja kotitalousnaisilla on muonitusosaamista ja maankattavana  toimijana järjestöllä on laaja verkosta. Hätätilanteissa järjestöstä löytynee vapaaehtoisia viranomaisten avuksi.

Jaa