Kyläkävely

Kuva. Sinikka Jokela

Kyläkävely kokoaa asukkaat yhdessä tutustumaan oman kylän ympäristöön ja sen hoitoon. Kävelyn valmistelee ja vetää maisemanhoidon asiantuntija.

Asukkaiden yhteinen ideointiretki

Kyläkävely kestää pari – kolme tuntia. Reitti sovitaan etukäteen ja pysähtymispaikoiksi valitaan kohteita, joista halutaan keskustella. Asukkaat pääsevät yhdessä pohtimaan, mitkä ovat oman kylän arvokkaimmat piirteet ja mitä paikkoja kannattaisi kohentaa. Jatkotoimenpiteet ja maisemanhoidon jatkuvuus ideoidaan yhdessä.

Ulkopuolisen asiantuntijan avulla vältetään kotipaikkasokeus ja mahdolliset eturistiriidat.

Kyläkävelyllä saadaan

 • arvokasta tietoa siitä, miten kylän ympäristöä halutaan kehittää
 • tietoa kylämaiseman menneisyydestä ja kehittymisestä
 • selkeät ehdotukset käytännön kunnostustoimiin ja jatkotoimenpiteisiin
 • tietoa rahoitus- ja tukimahdollisuuksista sekä kylämaisemahankkeista
 • terveiset kuntaan, virkamiehille ja luottamushenkilöille.

Kyläkävelyssä

 • suunnitellaan kävelyreitti yhdessä asukkaiden kanssa
 • haetaan taustatiedot alueesta
 • sovitaan kyläkävelyn tiedottamisesta
 • toteutetaan kyläkävely, jossa pysähdytään sovituissa maiseman arvokohteissa ja kehitettävissä kohteissa
 • annetaan tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja ehdotukset kunnostustoimiin
 • tehdään koonti ja ehdotukset jatkotoimenpiteisiin.

Jaa