Yritysten yhteistyö ja yritysryhmähankkeet liiketoiminnan apuna

Yhteistyössä on voimaa

Yritysryhmähanke pähkinäkuoressa

Yritysryhmähankkeessa 3–10 yrityksen ryhmä kehittää toimintaansa yhteisillä ja yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Hankkeella on yhteinen teema. Tuen hakijana eli hankkeen hallinnoijana voi toimia; neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Yritysten oltava Maaseuturahaston tukialueelta ja mukana olevien yritysten talouden on oltava kunnossa.  Maatalouden alkutuotanto rajattu ulkopuolelle → ei muita toimialarajoituksia.

 

Hankkeella voidaan toteuttaa yritysten yhteisiä ja yrityskohtaisia toimenpiteitä esimerkiksi

  • Uusia tuotteita ja menetelmiä
  • Kehittää pienten (max 10 htv) matkailuyritysten palvelu-, markkinointi-, myyntitoimia
  • Toteuttaa opinto- ja messumatkoja
  • Kehittää tuotannollista yhteistyötä tai markkinointi – ja myyntiyhteistyötä

 

Yritykset hyödynsaajina

  • Tuki 75 %, yksityinen rahoitus 25 % tulee ryhmään osallistuvilta yrityksiltä
  • Yrityksen tarvitsema asiantuntija-apu edullisesti
  • Yhdessä voidaan saada aikaan sellaista, mikä on yksin mahdotonta
  • Ei omia maksuhakemuksia eikä muuta hankehallintoa → maksat vain omarahoitusosuuden 25 % ja keskityt parantamaan oman yrityksesi toimintaa

 

Kiinnostuitko tai onko sinulla jo valmis idea? Ota yhteyttä https://link.webropol.com/s/yritystenvalinenyhteistyo

 

Jaa