Tiistaiporinat 12.5.2020

Tiistaiporinat 12.5.2020

Tiistaiporinat 12.5.2020

12.05.2020

Aiheena yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisen edellytykset

Tiistaiporinoissa 12.5.2020 aiheena yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisen edellytykset

 

Ensi tiistaina 12.5.2020 klo 18 alkavassa Itä-Suomen yhteisessä Tiistaiporinoissa on aiheena yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisen edellytykset.

Saneerauksen kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö.

Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan laissa myös ammatin taikka maatilatalouden tai kalastuksen harjoittajaa.
Saneerauksen hakeutuvan yrityksen on pitkällä tähtäimellä oltava elinkelpoinen tai ainakin saatavissa sellaiseksi tervehdyttämällä.

Aiheesta on kertomassa KTM, MKN Itä-Suomen yritysasiantuntija Anu Meriläinen sekä OTT, VT Sanna-Maria Klemetti.

Anu Meriläiselle yrityssaneerausmenettely on tullut tutuksi hänen työskennellessään asianajotoimistossa lähes kymmenen vuotta talousasiantuntijana. Hän on ollut laatimassa usean yrityksen yrityssaneeraushakemuksia, siihen kuuluvia tuos- ja tase-ennusteita sekä varsinaisia yrityssaneerausohjelmia.

Yrityssaneerausmenettelyjä hoitaa pääsääntöisesti asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot. Mukana Tiistaiporinoissa on OTT, varatuomari ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Sanna-Maria Klemetti. Hänen yrityksensä on Kajaanissa sijaitseva Lakiasiat Klemetti Oy.

 

Kainuun ELY-keskuksen yritysasiantuntija Pauli Tervonen tulee myös kertomaan väliaikatiedot valmisteilla olevasta MMM koronatuesta.

 

Voit ilmoittautua Tiistaiporinoihin Anulle tai Johannalle:
anu.merilainen@maajakotitalousnaiset.fi
johanna.rinnekari@maajakotitalousnaiset.fi

 

Voit osallistua Tiistaiporinoihin myös suoraan alla olevasta linkistä:

Tiistaiporinat 12.5.2020

 

Tapahtuman ajankohta: 12.05.2020 18:00 - 19:30
Lähiosoite: Teams-etäyhteys
Postinumero ja -toimipaikka: Teams -etäyhteys

Jaa